08-05-09

geldkraan dicht... voor TNT-orkesten...

orkestorkest 2

TNT trekt handen af van blaasorkesten

Alle dertien muziekkorpsen van TNT hebben onlangs te horen gekregen dat het bedrijf de subsidiekraan gaat dichtdraaien.

Wanneer dat precies gaat gebeuren is niet bekend gemaakt, maar verwacht wordt dat het ongeveer een jaar zal duren.

Er zijn in het land 150 personeelsverenigingen van het bedrijf actief. Daarvoor geldt de norm dat minimaal 80 procent van de leden moet werken bij TNT. Voor de orkesten is die norm enkele jaren geleden al verlaagd naar 50 procent. Maar ook dát halen ze in Deventer niet meer. "Daarmee valt de grond voor de ondersteuning weg", zegt woordvoerder Wendy Eelsing van TNT. "Maar we trekken niet per direct onze handen er van af. De overgang moet soepel verlopen en daar nemen we de tijd voor. Daarom is er geen datum genoemd." Eelsing benadrukt dat het niets te maken heeft met de grote bezuinigingsoperatie waar het bedrijf mee bezig is.

Het TNT Orkest in Deventer telt op dit moment geen enkele TNT'er meer. Wel zijn er nog enkele gepensioneerde PTT'ers lid.

"Wij gaan op eigen kracht door", zegt voorzitter Fré Denekamp van het TNT Orkest in Deventer. "We moeten een nieuwe naam verzinnen; die hebben we nog niet. Daar beslissen de leden over."

Het Deventer orkest heeft de repetitieruimte in het postkantoor aan de Diepenveenseweg inmiddels al ingeruild voor een zaal in De Keurkamp (een school).

Denekamp ziet ook positieve kanten aan de nieuwe situatie. "Het voordeel is dat we geen verplichtingen meer hebben in de richting van het bedrijf." Hij merkte dat veel aspirant-leden nog dachten dat je bij TNT moest werken om lid te worden. Nu is volstrekt duidelijk dat dat niet het geval is.

De orkesten ontvangen subsidie voor het kopen van instrumenten en uniformen en voor het betalen van de dirigent. Vaak werd er ook gerepeteerd in een ruimte in het postkantoor. In Deventer heeft het oude postkantoor aan de Nieuw-

straat en later het postkantoor aan de Diepenveenseweg dienst gedaan als oefen- en opslagruimte.

"Het was ook niet meer van deze tijd dat een bedrijf er zoveel geld aan spendeert", zegt ex-dirigent Bart Voortman. "In feite was TNT sponsor van dertien orkesten. TNT houdt ermee op, maar handelt het wel netjes af."

14:33 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, deventer, tnt, orkest |  Facebook |

14-12-07

postmarkt deels open in Nederland...

Liberalisering
Nederlandse Kamer: zet postmarkt deels open

Kleine postbedrijven die de dupe zijn van het uitstel van de liberalisering van de postmarkt moeten compensatie krijgen. Een Kamermeerderheid ziet er wel wat in om de deur naar liberalisering toch op een kiertje te zetten.

Vorige week zette staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk (PvdA) een streep door de liberalisering van de postmarkt op 1 januari. Hierdoor behoudt TNT voorlopig het monopolie op de bezorging van poststukken tot vijftig gram. Reden voor het uitstel is de invoering van een minimumloon voor Duitse postbodes. Hierdoor vervalt een belangrijke voorwaarde voor het vrijgeven van de postmarkt, namelijk een gelijkwaardige concurrentiepositie voor bedrijven in Europa.

De postbedrijven Sandd en Selekt Mail die vanaf volgende maand de concurrentie met TNT wilden aangaan, zien nu hun plannen gedwarsboomd. Een Kamermeerderheid gaf dinsdag aan wel te voelen voor een voorlopige regeling. Hierbij zouden Sandd en Selekt Mail toch een bepaald quotum aan poststukken onder de vijftig gram mogen bezorgen.

CDA, PvdA en VVD noemen dit voorstel 'sympathiek'. Wel willen de fracties weten of het plan juridisch haalbaar is. 'Sandd en Selekt Mail wisten namelijk dat de liberalisering van de markt niet doorging als niet was voldaan aan alle voorwaarden', zei Nicolien van Vroonhoven (CDA).

De Tweede Kamer praat woensdag opnieuw met Heemskerk over de liberalisering van de postmarkt. De partijen eisen dat de staatssecretaris dan een harde datum noemt waarop de markt wel opengaat.

30-11-07

Nederland wil uurloon en geen stukloon...

Liberalisering
Bonden postbodes hopen op Kamer

De vakbonden hebben de Tweede Kamer gevraagd de postbedrijven ertoe te verplichten om de bezorgers in dienst te nemen en ze dus niet langer „in opdracht” te laten werken.

Het kabinet liet de Kamer dinsdag weten dat het pas zal overgaan tot maatregelen om de sociale bescherming van de bezorgers te verbeteren als een rapport van de Arbeidsinspectie daartoe aanleiding geeft.De vakbonden dringen er al langer op aan dat de postbedrijven hun bezorgers laten werken op basis van uurloon in plaats van stukloon. Voordeel van een zogenoemde overeenkomst van opdracht boven een dienstbetrekking is volgens het kabinet, dat ouderen, mensen met kinderen en studenten gemakkelijker aan de slag gaan of blijven werken.

Het gaat bij post vaak om bijbaantjes, maar dat betekent wel dat het minimumloon alleen hoeft te worden betaald als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer dinsdag geschreven dat uit onderzoek blijkt dat de beloning van de postbezorgers soms onder het minimumloon is uitgekomen. De bedrijven hebben in een reactie aangegeven dat ze hun beloningssystemen zullen aanpassen. Postbezorgers die voldoen aan een bepaald aantal te sorteren en te bestellen poststukken per uur zullen daardoor minimaal het minimumloon verdienen.

De Arbeidsinspectie zal dit de komende maanden in de gaten houden. Het kabinet zal in het tweede kwartaal van 2008 verslag uitbrengen van de bevindingen van de Arbeidsinspectie. Mochten die bevindingen daartoe aanleiding geven, dan zal het kabinet maatregelen nemen, aldus Heemskerk.

Het kabinet staat op het standpunt dat het primair aan werkgevers en vakbonden is om afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden. De vakbonden en de postbedrijven hebben nog geen overeenkomst bereikt over mensen die op basis van stukloon werken, maar Heemskerk verwacht wel dat dit alsnog zal gebeuren.

Volgend jaar wordt de postmarkt in Nederland vrijgegeven. In een debat daarover in de Tweede Kamer hebben de ministers Donner en Heemskerk toegezegd, dat er een „haakje” in de Postwet komt, waarmee de regering specifieke maatregelen kan opleggen aan de postsector. Dit om tegemoet te komen aan de vrees van vooral PvdA en SP dat door toenemende concurrentie de arbeidsvoorwaarden van de bezorgers in het gedrang komen.

30-05-07

Nederlands protest...

Zoals je in een vorig postje al kon lezen rommelt het ook bij onze noorderburen... vele jobs staan op de tocht en ook de arbeidsvoorwaarden staan op de helling... en allemaal door de liberalisering van de postmarkt opgelegt door Europa...

12:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, pol, postman, postbode, facteur, nederland, filmpje |  Facebook |

27-05-07

reddepostbode.nl...

red de postman

Aansluitend bij vorig postje over de aanpassing van de Nederlandse wet ter bescherming van de postbode zijn loon...

 

De Nederlandse politica Sharon Gesthuizen is gestart met een website en een on-line petitië ten gunste van de postbode...

 

Ga eens langs en steun mijn vrienden uit Nederland... of ga eens lezen naar de verzuchtingen van de postbodes op het gastenboek...

10:15 Gepost door Pol de postman in Buitenlands postbedrijven | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, opst, postman, postbode, facteur, nederland |  Facebook |

26-05-07

Nederlandse wet moet postbodes beschermen...

nlBepaling in de Nederlandse wet moet postbode beschermen

In de nieuwe postwet komt een bepaling, die de postbode moet beschermen tegen te lage beloning. Het kabinet heeft daartoe besloten. De bepaling treedt alleen in werking als onderhandelingen tussen vakbonden en de postbedrijven niet leiden tot ,,fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.''

 
Dit heeft staatssecretaris Frank Heemskerk gezegd. Door de postwet verliest TNT Post volgend jaar het monopolie op het bezorgen van brieven tot vijftig gram, waardoor de concurrentie op de postmarkt pas echt zal losbarsten. De vakbonden vrezen dat dit gebeurt over de ruggen van de postbezorgers, die steeds meer op basis van stukloon moeten werken in plaats van uurloon.

Heemskerk zei dat de vakbonden inmiddels in gesprek zijn met alle postbedrijven in ons land. Hij en minister Donner van Sociale Zaken houden de uitkomst in de gaten en rapporteren daarover na de zomer. De wet laat de mogelijkheid open dat zij kunnen ingrijpen.

Eerlijke concurrentie

Het kabinet besloot ook dat TNT Post in de vrije markt concurrerende ondernemingen tegen dezelfde voorwaarden moet toelaten tot haar netwerk, zoals brievenbussen en postbussen, als de eigen dochteronderneming.

Heemskerk gaat ervan uit dat bij eerlijke concurrentie de bedrijven die concurreren met TNT Post sterker in de markt komen te staan, en dat dit kan leiden tot betere arbeidsvoorwaarden.

Voorstel

Het kabinet moest over de arbeidsvoorwaarden van de postbezorgers een knoop doorhakken, omdat de coalitiepartijen PvdA en CDA in de Tweede Kamer op dit punt tegenover elkaar stonden. De PvdA kwam met een eigen voorstel om de postbodes te beschermen, maar het CDA wilde dit niet regelen in de postwet, omdat de arbeidsvoorwaarden tot stand moeten komen in onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. De PvdA heeft inmiddels het eigen voorstel ingetrokken.

Heemskerk sprak over een ,,haakje'' in de postwet en benadrukte dat het niet in de bedoeling ligt om voor postbodes een ander beleid te voeren dan voor andere werknemers in ons land.

 

T'is hier alleen niet dat het rommelt...

 

met dank aan  Guido en GBD

16:30 Gepost door Pol de postman in Buitenlands postbedrijven | Permalink | Commentaren (2) | Tags: postman, postbode, facteur, nederland, pol, post |  Facebook |

11-04-07

postbodes strippen... in Nederland...

Postbodes uit de kleren voor Tweede Kamer

Mannelijke postbodes gaan woensdag om 10.00 uur bij de Tweede Kamer in Den Haag uit de kleren. Met deze striptease willen de vakbonden erop wijzen dat de nieuwe Postwet de bezorgers uitkleedt.

De Postwet wordt woensdag in de Tweede Kamer behandeld. ");

Met de nieuwe Postwet wordt de markt vanaf volgend jaar geheel geopend voor nieuwe postbedrijven. Deze liberalisering moet leiden tot meer keuzemogelijkheden, lagere prijzen en een betere kwaliteit van de postdiensten.

Postvergunning

De vakbonden willen dat nieuwe postbedrijven pas een postvergunning krijgen als ze hun bezorgers een vaste baan geven waarbij ze per uur worden betaald. Bij TNT Post is dat nog het geval, maar concurrenten Sandd en SelektMail betalen hun werknemers per poststuk.

Regeringspartij PvdA vreest dat de nieuwe Postwet slecht uitpakt voor de arbeidsomstandigheden van postbezorgers. De sociaaldemocraten dienden vorige week een voorstel in om de Postwet aan te passen. De PvdA wil dat nieuwe postbedrijven aan bepaalde cao-voorwaarden voldoen die in onderhandeling met de vakbonden worden vastgesteld.

Banen

Vorige week maakte TNT Post bekend de komende tweeënhalf jaar 6500 tot 7000 banen te schrappen om de dalende vraag op de postmarkt en de toenemende concurrentie het hoofd te kunnen bieden. TNT wil zijn arbeidsvoorwaarden meer 'marktconform' maken en daarvoor de arbeidsvoorwaarden versoberen.

De bonden zijn de komende maanden met de werknemers van TNT Post in gesprek. Als de werknemers niet bereid zijn om loon in te leveren, dreigen volgens TNT elfduizend banen te verdwijnen.

13:25 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, strippen, nederland |  Facebook |