07-11-07

gedeeltelijk akkoord...

OverlegGedeeltelijk akkoord bij de Post in Brussel na overleg
Volgens de liberale vakbond VSOA is er bij de overlegvergadering tussen de vakbonden en de directie van De Post in Brussel een akkoord bereikt. Volgens het VSOA heeft de directie beloofd dat met de invoering van de nieuwe uurroosters geen enkele dienst nog voor 5.30 uur 's ochtends zou moeten beginnen te werken. Over het startuur van bepaalde nachtploegen zou nog geen akkoord bereikt zijn.

Moeizame onderhandelingen
"De onderhandelingen verliepen erg moeizaam, maar we zijn blij dat de directie eindelijk gevolg heeft gegeven aan de verzuchtingen van onze mensen", zegt vakbondsafgevaardigde Danny Van Hee. Volgens Van Hee stemde de directie in met een nieuw startuur voor de ochtendploegen. "Wij hebben gevraagd om de ochtendploegen pas om 6 uur 's ochtends te laten beginnen in plaats van om 3 of 4 uur, maar verder dan 5.30 uur wou de directie niet gaan. Daar zijn wij uiteindelijk mee akkoord gegaan", aldus Van Hee.

Verdere acties onzeker
Volgens Van Hee zullen de overeengekomen uren van toepassing zijn op alle uitreikingscentra in het Brussels gewest. "Wij wachten nog op de ondertekening van de overeenkomst. Tot dan is het onzeker of er nog acties volgen. Vooral omdat over het startuur van de nachtploegen nog geen volledig akkoord bereikt werd". Deze en vorige week hielden sorteerders, postbodes en autobestuurders van verschillende uitreikingscentra van De Post in het Brussels gewest prikacties om hun ongenoegen te uiten over de nieuwe dienstroosters die begin 2008 zouden ingevoerd worden.

22:30 Gepost door Pol de postman in staking | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, staking, post, postman, facteur, postbode, overleg |  Facebook |

06-11-07

vakbonden ontevreden...

OverlegPostvakbonden ontevreden na overleg met Brusselse regiomanager 
 
De overlegvergadering tussen de postbodes van Brussel en de directie van De Post, hebben maandag weinig opgeleverd. Volgens de vakbonden is het niet uitgesloten dat er binnenkort opnieuw prikacties volgen in de grote uitreikingscentra in Brussel. 
 
De vakbonden hadden vorige vrijdag een overleg gevraagd en gekregen met de regiomanager Brussel-Brabant. Ze wilden hem vragen stellen over de invoering van het nieuw strategisch plan, dat zou leiden tot onmogelijke uurroosters voor de Brusselse postbodes. "Er is op die vergadering echter niets concreets uit de bus gekomen. Alles blijft zoals het gepland is", zegt vakbondsafgevaardigde Danny Van Hee (VSOA) na afloop van de meer dan drie uur durende vergadering. "Wij roepen voorlopig niet op tot actie, maar als de houding van de directie niet snel verandert, sluiten wij niet uit dat het hier en daar opnieuw tot prikacties komt", aldus Van Hee. Het overleg van maandag kwam er na verschillende stakingen vorige week maandag en vrijdag in de drie grote uitreikingscentra van De Post in Brussel. 

09:00 Gepost door Pol de postman in staking | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, overleg, vakbonden |  Facebook |

31-05-07

gezamelijk communiqué...

overleg

Gezamenlijk communiqué vanwege directie en vakbonden van De Post op basis van de bijeenkomst van deze morgen

Zoals afgesproken hebben de directie van de Post en de sociale partners elkaar gisterenmorgen ontmoet naar aanleiding van de nationale staking van afgelopen vrijdag.

De Post en de sociale partners delen mee dat een tijdschema voor volgende gesprekken werd afgesproken, net als de manier waarop een inventaris van de te behandelen punten zal worden opgesteld.

De bespreking hiervan zal de nodige tijd en aandacht vragen.

 

zal weer een werk van lange adem worden...

09:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, overleg |  Facebook |

25-05-07

Directie wil overleg...

overlegDirectie wil overleggen met bonden

De directie van De Post wil de nodige tijd uittrekken voor het overleg met de bonden, om tot "duurzame oplossingen" te komen. Dat zegt topman Johnny Thijs in een reactie op de nationale staking.

Volgens het bedrijf heeft vrijdag zowat eenderde van de postbodes zich aangeboden op het werk en werd de helft van de loketten in de postkantoren geopend voor dienst aan de klanten.

"De actie van vandaag bevestigt dat er bij onze mensen, vooral op het terrein, druk en onrust bestaat over de vele veranderingen van de voorbije jaren en de veranderingen die nog op stapel staan, om ons bedrijf helemaal voor te bereiden voor de toekomst. De Post is een bedrijf van mensen en het is dus belangrijk dat we antwoorden geven op de vragen die leven. Afspraken zijn gemaakt met de vakbonden om samen te zitten. We moeten de nodige tijd uittrekken om door grondig overleg tot duurzame oplossingen te komen. Ik reken er ook op dat de dienstverlening aan de klanten vanaf morgen opnieuw vlot zal verlopen", zegt Johnny Thijs.

21:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, overleg |  Facebook |

24-05-07

opschorting overleg, morgen staking...

Overleg De Post opgeschort, vrijdag staking

Het donderdag geplande overleg tussen de directie en de bonden van De Post werd opgeschort in de aanloop naar de nationale staking op vrijdag.

 Donderdag was nationaal overleg gepland tussen directie en bonden over allerlei dossiers, waaronder de Georoute en de verschuiving van personeel bij mail en retail, maar de gesprekken werden opgeschort tot volgende week. De opschorting is een gevolg van de oproep tot nationale staking bij De Post morgen/vrijdag.

Het is de bedoeling volgende week zo vroeg mogelijk samen te komen om zo snel mogelijk de problemen bij het postbedrijf te onderhandelen, aldus ACV-secretaris Lieve Van Overbek. Mogelijk gebeurt dat dinsdag al. "Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen aan onze mensen", verklaarde Lieve Van Overbeke van de christelijke bond (ACV Openbare Diensten).

Maar eerst wordt er vrijdag in het hele land gestaakt bij De Post, om de druk op te voeren en het ongenoegen te kanaliseren. De voorbije week lag de postbedeling in het centrum van Gent al plat, maar volgens Jozef De Doncker (ACOD) is er geen rechtstreeks verband met de nationale staking. "In Gent is de onvrede over Georoute2 tot een kookpunt gekomen, de nationale staking houdt verband met meer problemen".

Globaal pleiten de vakbonden voor meer menselijkheid "zodat de taken binnen De Post opnieuw uitvoerbaar worden", aldus Van Overbeke. Het personeel kreeg de laatste jaren te maken met tal van herstructureringen. Nagenoeg elke taak werd met de chronometer vastgelegd. Maar in de praktijk blijken programma's zoals Georoute (dat de postronde vastlegt, nvdr) op sommige plaatsen onwerkbaar, zeggen de bonden. "Wij hebben steeds gewaarschuwd hiervoor, maar de hervorming werd toch doorgevoerd. Achteraf waren er dan lapmiddelen nodig om de hindernissen uit de weg te ruimen", illustreert De Doncker. "Wat wij willen is dat de knelpunten opnieuw door mensen worden herbekeken, en aangepast waar nodig", aldus Van Overbeke.

Investeringen

Naast het "vermenselijken" van de job, pleiten de bonden ook voor het aanwerven van personeel met een vast contract. "Nieuwe postbodes krijgen een contract van achttien maanden. Deze mensen zijn niet gemotiveerd en zij moeten bovendien steeds opgeleid worden door ervaren collega's", aldus Van Overbeke.

Ook willen de bonden dat er geïnvesteerd wordt in arbeidsmiddelen (fietsen, bromfietsen, auto's,...) en in opleiding voor bijvoorbeeld de loketbedienden. "De commerciële objectieven die zij moeten halen, zijn fors verhoogd, terwijl deze mensen steeds minder volk in de kantoren zien als gevolg van de opening van Postpunten. Dat is zeer demotiverend", luidt het bij het ACV.

Ook het feit dat De Post het afgelopen jaar financieel goed presteerde, en dat het management daarvoor extra werd beloond, is volgens de socialistische vakbond in het verkeerde keelgat geschoten bij het personeel. "De mensen hebben het gevoel dat zij het moeten uitzweten, terwijl de top in het zonnetje mag zitten", zegt De Doncker.

Reactie

Bij De Post zelf betreurt men de stakingsoproep voor vrijdag. "Wij kunnen niet aanvaarden dat tot nationale of lokale stakingen wordt opgeroepen, daar waar het overleg hangende is", luidt het in een mededeling van topman Johnny Thijs. "Met de liberalisering van de postsector voor de deur, staat of valt de toekomst van De Post met het vertrouwen van de klanten".

De topman hoopt dat het sociaal overleg opnieuw alle kansen krijgt. "Wij zijn ervan overtuigd dat door overleg goede oplossingen kunnen gevonden worden. Wij staan immers open voor alle suggesties tot verbetering of correctie in onze organisatie, waar dit nodig en mogelijk zou blijken", luidt het in de mededeling.

20:35 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postbode, facteur, staken, staking, overleg |  Facebook |

overleg opgeschort...

overlegOverleg directie en bonden De Post opgeschort

Het overleg tussen vakbonden en directie bij De Post, dat donderdag moest plaatsvinden, is opgeschort tot volgende week. Dat zegt ACV-secretaris Lieve Van Overbeke.

De opschorting is een gevolg van de nationale staking bij De Post vrijdag. Het is nu de bedoeling volgende week zo vroeg mogelijk samen te komen om zo snel mogelijk de problemen bij het postbedrijf te onderhandelen, aldus Van Overbeke.

Donderdagnamiddag zou er meer duidelijkheid moeten zijn over de precieze onderhandelingsagenda.

16:52 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staken, staking, overleg |  Facebook |