01-06-07

over de vrijmaking van de postmarkt...

vrije markt_logo

Steeds meer Europese postoperatoren spreken zich uit voor een voorzichtige aanpak in het debat over de vrijmaking van de postmarkt.

Nu het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie op het punt staan zich uit te spreken over een voorstel van de Europese Commissie om de Europese postmarkt volledig vrij te maken in 2009, pleiten 12 postoperatoren, die alle in eigen land de universele dienst verstrekken, voor de voorzichtige aanpak die in de loop van de debatten voorop stond.

De postoperatoren van België, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Italië, Hongarije, Letland, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen en Slovakije merken met belangstelling op dat de meerderheid van de besprekingen in het Europees Parlement over de vrijmaking van de postmarkt, gekenmerkt worden door voorzichtigheid.

Verscheidene postoperatoren die dit persbericht ondertekenen, hebben er de voorbije maanden al op gewezen hoe moeilijk het zou zijn een financieringsmechanisme uit te werken en in de praktijk te brengen dat het voortbestaan van de universele postdienst zou garanderen indien de markt volledig zou worden vrijgemaakt.

Toen dit probleem in het Europees Parlement ter sprake kwam, werd in meerdere debatten opgeroepen tot voorzichtigheid en werd gewezen op een aantal cruciale elementen: de nood aan werkzame mechanismen om de universele dienst te financieren, het gevaar voor sociale dumping en de noodzakelijke voorwaarden voor een “level playing field” tussen alle spelers op de markt.
Bijgevolg hebben drie Commissies van het Europees Parlement en het Europese Economische en Sociale Comité nieuwe data voorgesteld voor de volledige vrijmaking van de Europese postmarkt, data die desgevallend moeten bevestigd worden. Intussen moeten alle inspanningen erop gericht zijn om passende oplossingen te vinden voor de hoger genoemde problemen die van essentieel belang zijn om de vrijmaking van de markt mogelijk te maken.

De 12 postoperatoren die dit persbericht ondertekenen steunen een doordachte aanpak en wijzen erop dat de bestaande onzekerheid moet worden weggenomen vóór het huidige financieringssysteem van de universele postdienst zou worden afgeschaft.

13:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, postmarkt, liberalisering |  Facebook |