08-11-07

wie anders... parodie...

staken

17:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: staken, facteur, wie anders, post, postman, postbode, pol |  Facebook |

25-05-07

vandaag... staking...

staking 1

'De citroen is ver genoeg uitgeperst'

08:19 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staken, staking |  Facebook |

24-05-07

opschorting overleg, morgen staking...

Overleg De Post opgeschort, vrijdag staking

Het donderdag geplande overleg tussen de directie en de bonden van De Post werd opgeschort in de aanloop naar de nationale staking op vrijdag.

 Donderdag was nationaal overleg gepland tussen directie en bonden over allerlei dossiers, waaronder de Georoute en de verschuiving van personeel bij mail en retail, maar de gesprekken werden opgeschort tot volgende week. De opschorting is een gevolg van de oproep tot nationale staking bij De Post morgen/vrijdag.

Het is de bedoeling volgende week zo vroeg mogelijk samen te komen om zo snel mogelijk de problemen bij het postbedrijf te onderhandelen, aldus ACV-secretaris Lieve Van Overbek. Mogelijk gebeurt dat dinsdag al. "Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen aan onze mensen", verklaarde Lieve Van Overbeke van de christelijke bond (ACV Openbare Diensten).

Maar eerst wordt er vrijdag in het hele land gestaakt bij De Post, om de druk op te voeren en het ongenoegen te kanaliseren. De voorbije week lag de postbedeling in het centrum van Gent al plat, maar volgens Jozef De Doncker (ACOD) is er geen rechtstreeks verband met de nationale staking. "In Gent is de onvrede over Georoute2 tot een kookpunt gekomen, de nationale staking houdt verband met meer problemen".

Globaal pleiten de vakbonden voor meer menselijkheid "zodat de taken binnen De Post opnieuw uitvoerbaar worden", aldus Van Overbeke. Het personeel kreeg de laatste jaren te maken met tal van herstructureringen. Nagenoeg elke taak werd met de chronometer vastgelegd. Maar in de praktijk blijken programma's zoals Georoute (dat de postronde vastlegt, nvdr) op sommige plaatsen onwerkbaar, zeggen de bonden. "Wij hebben steeds gewaarschuwd hiervoor, maar de hervorming werd toch doorgevoerd. Achteraf waren er dan lapmiddelen nodig om de hindernissen uit de weg te ruimen", illustreert De Doncker. "Wat wij willen is dat de knelpunten opnieuw door mensen worden herbekeken, en aangepast waar nodig", aldus Van Overbeke.

Investeringen

Naast het "vermenselijken" van de job, pleiten de bonden ook voor het aanwerven van personeel met een vast contract. "Nieuwe postbodes krijgen een contract van achttien maanden. Deze mensen zijn niet gemotiveerd en zij moeten bovendien steeds opgeleid worden door ervaren collega's", aldus Van Overbeke.

Ook willen de bonden dat er geïnvesteerd wordt in arbeidsmiddelen (fietsen, bromfietsen, auto's,...) en in opleiding voor bijvoorbeeld de loketbedienden. "De commerciële objectieven die zij moeten halen, zijn fors verhoogd, terwijl deze mensen steeds minder volk in de kantoren zien als gevolg van de opening van Postpunten. Dat is zeer demotiverend", luidt het bij het ACV.

Ook het feit dat De Post het afgelopen jaar financieel goed presteerde, en dat het management daarvoor extra werd beloond, is volgens de socialistische vakbond in het verkeerde keelgat geschoten bij het personeel. "De mensen hebben het gevoel dat zij het moeten uitzweten, terwijl de top in het zonnetje mag zitten", zegt De Doncker.

Reactie

Bij De Post zelf betreurt men de stakingsoproep voor vrijdag. "Wij kunnen niet aanvaarden dat tot nationale of lokale stakingen wordt opgeroepen, daar waar het overleg hangende is", luidt het in een mededeling van topman Johnny Thijs. "Met de liberalisering van de postsector voor de deur, staat of valt de toekomst van De Post met het vertrouwen van de klanten".

De topman hoopt dat het sociaal overleg opnieuw alle kansen krijgt. "Wij zijn ervan overtuigd dat door overleg goede oplossingen kunnen gevonden worden. Wij staan immers open voor alle suggesties tot verbetering of correctie in onze organisatie, waar dit nodig en mogelijk zou blijken", luidt het in de mededeling.

20:35 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postbode, facteur, staken, staking, overleg |  Facebook |

overleg opgeschort...

overlegOverleg directie en bonden De Post opgeschort

Het overleg tussen vakbonden en directie bij De Post, dat donderdag moest plaatsvinden, is opgeschort tot volgende week. Dat zegt ACV-secretaris Lieve Van Overbeke.

De opschorting is een gevolg van de nationale staking bij De Post vrijdag. Het is nu de bedoeling volgende week zo vroeg mogelijk samen te komen om zo snel mogelijk de problemen bij het postbedrijf te onderhandelen, aldus Van Overbeke.

Donderdagnamiddag zou er meer duidelijkheid moeten zijn over de precieze onderhandelingsagenda.

16:52 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staken, staking, overleg |  Facebook |

terug post in Gent...

depostsmal

Gentenaars krijgen weer post

Volgens de directie van De Post zullen vandaag ‘wellicht’ alle postrondes in Gent gelopen of gereden worden. Dat zegt woordvoerder Piet Van Speybroeck. Alle chauffeurs zijn aan de slag en ook de postbodes, op een twintigtal stakers na, hebben het werk hervat.

‘Er is versterking gekomen van uitzendkrachten en van personeel uit het regionaal kantoor’, zegt Van Speybroeck, ‘ook van kaderleden’. ‘Wij gaan ervan uit dat alle rondes verzekerd kunnen worden. De mensen die nu nog staken, zijn hoofdzakelijk vervangers. De titularissen van de rondes zijn wel aan het werk’.

De Post in Gent zal voorrang geven aan kiesbrieven, aangetekende zendingen, pensioenen en overlijdensberichten. ‘Voorts wordt het laatste product eerst verdeeld en daarna wordt de achterstand weggewerkt. We zijn op de goede weg’.

Afgelopen nacht heeft volgens Rudy De Coninck, secretaris van de liberale vakbond VSOA, een deel van de nachtploeg weer gestaakt. Volgens de bonden zowat de helft van het personeel, volgens de Postdirectie slechts ‘enkelingen’.

In Wondelgem heeft De Post een nieuw industrieel sorteercentrum. Bedoeling is dat de postbodes in de toekomst hun post, voorgesorteerd op ronde, afgeleverd krijgen vanuit Gent X. De sorteerploeg in Gent 1 verliest daardoor grotendeels haar nut. ‘De overtollige postsorteerderskonden verhuizen naar Gent X, maar eerst alleen in de namiddagploeg’, zegt De Coninck. ‘Dat zette natuurlijk kwaad bloed, omdat zij hun sociaal statuut zagen veranderen en minder zouden verdienen. De Post heeft daarop schriftelijk beloofd dat zij toch in de nachtploeg aan de slag konden’

14:03 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staking, staken |  Facebook |

23-05-07

Hopelijk begrijpen jullie ons !

sorry 1

'Hopelijk begrijpen jullie ons'
Stakende postbodes richten gedicht aan klanten

Omdat ze vrezen de sympathie van de Gentenaars te verliezen, namen de Gentse postbodes en postchauffeurs gisteren een opmerkelijk initiatief. Zij schreven een gedicht om uit te leggen waarom zij al sinds vrijdag 11mei weigeren om brieven te bestellen.

Dieter Herregodts

Twaalf dagen al moet een groot deel van Gent het zonder post stellen. Al die tijd staken de 150postbodes en chauffeurs tegen de hoge werkdruk als gevolg van de invoering van Geo-route2. Voorstellen van de directie werden keer op keer verworpen. Gisterochtend was dat opnieuw het geval. Nochtans waren de beloofde experts die mee zouden gaan op ronde, in het postkantoor aanwezig. De personeelsleden willen echter dat de directie haar beloftes op papier zet, voor zij opnieuw aan de slag gaan. Maandagnacht blokkeerden zij gedurende enkele uren postsorteercentrum GentX in Wondelgem waardoor gisteren in heel Oost- en West-Vlaanderen de postbedeling in de war liep.

Konden de postbodes tot vorige week op heel wat begrip rekenen bij de publieke opinie, dan stijgt er de jongste dagen steeds meer gemor op. Bedrijven klagen dat zij economisch verlies lijden, particulieren zitten te wachten op concerttickets of andere dringende poststukken, organisaties als Unizo of Voka pleiten voor een basisdienstverlening.

Garanties

De postbodes beseffen maar al te goed dat zij het krediet van de Gentenaars aan het kwijtspelen zijn en schreven daarom gisteren een gedicht  naar alle klanten. 'Jullie mogen ons niet bekijken als hypocrieten die niet willen werken', zegt een van de postbodes. 'Als een bejaarde vrouw ons vertelt dat zij dringend haar pen-

sioen nodig heeft, dan hebben wij daar ook hartzeer van. Wij vragen begrip van de klanten. Wij beseffen al te goed dat twaalf dagen staken zeer drastisch is, maar wij kunnen niet anders. Weet dat wij staan te popelen om het werk te hervatten, maar zolang wij geen garanties krijgen, kan dat niet.'

Die garanties komen er vandaag mogelijk wel. Tijdens een onderhoud tussen vakbonden en directie beloofde die laatste gisteren om alle voorstellen op papier te zetten. Experts zullen de knelpunten van de postbedelingsrondes in kaart brengen. In afwachting van de nodige aanpassingen, krijgt het postkantoor Gent1 versterking om de werkdruk te verlagen. De postbodes en chauffeurs beslissen deze ochtend of zij met dat voorstel akkoord gaan.

21:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: pol, postman, postbode, facteur, staken, staking, sorry, begrip, post |  Facebook |

ook onrust in Lennik...

staking aaPostbodes bedeelden geen brieven

Het ongenoegen dat al een tijdje aan de gang is bij De Post in Gent omwille van de te hoge werkdruk en het tekort aan personeel, sloeg gisteren ook over naar het postkantoor van Lennik. Ook hier legden de postmannen het werk neer. Ze nemen het niet langer dat ze met acht postbodes tien postrondes moeten afwerken. Hierdoor kunnen ze nog amper verlof nemen en ligt de werkdruk zeer hoog. De postboden bedeelden gisteren enkel de kranten. Brieven en andere post werd wel gesorteerd maar niet bedeeld. 'Dit zal pas gebeuren wanneer de twee beloofde postbodes eindelijk in Lennik aan de slag kunnen', zegt vakbondsman Albert Vanden Eynde. Ondertussen beloofde de directie van De Post twee extra manschappen die mogelijk deze week nog aan het werk gaan.

Dan toch zijn de postbodes woensdagmorgen weer aan het werk gegaan. Ze hadden dinsdag het werk neergelegd uit protest tegen het personeelstekort.

Voor de tien rondes waren immers al een tijd slechts acht postbodes beschikbaar, zodat er moest worden overgewerkt. Toen woensdag de twee beloofde extra postmannen aanwezig bleken, werd het werk hervat.

Omdat dinsdag post gesorteerd werd, zal woensdag de achterstand in de uitreiking al weggewerkt zijn.

15:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staken, staking |  Facebook |