01-12-07

Nederland stukloon... Duitsland minimumloon...

Minimumloon_voor_Du_202066d
Minimumloon voor Duitse post
 Terwijl Nederland net heeft besloten dat postbedrijven stukloon mogen betalen aan deeltijdpostbodes, voert Duitsland juist een minimumloon in voor de post. Opmerkelijk, want het land kent geen wettelijk minimumloon. 
Met een politiek-economisch compromis heeft Duitsland gisteren een ideologisch strijdpunt van de eerste orde bijgelegd: invoering van het minimumloon voor postbestellers.

Zowel voor de sociale partners als voor de politieke partijen in de grote coalitie is het minimumloon bij de post de afgelopen maanden uitgegroeid tot een prestigekwestie. Anders dan landen als Nederland en Frankrijk kent de Bondsrepubliek geen algemeen wettelijk minimumloon.

Gisteren werden de vakbonden en de post, gesouffleerd door de politiek, het eens over een minimumloon voor postbestellers. Zij gaan begin volgend jaar gestaffeld van minimaal 8 tot 9,80 euro per uur verdienen.

Daarmee eindigt slechts ten dele een venijnige politieke strijd in de grote coalitie van CDU/CSU en SPD. De verwachting is dat nu het gevecht begint over algemene invoering van het minimumloon. De christen-democraten van bondskanselier Angela Merkel wijzen dat af, en waren aanvankelijk ook tegen een minimumloon bij de post, een van de grootste werkgevers in Duitsland. Ze vreesden dat invoering ervan ten koste zou gaan van de werkgelegenheid.

Voor de sociaal-democraten daarentegen is het minimumloon de afgelopen maanden een onderwerp geworden waarmee zij zich politiek willen profileren. SPD-voorzitter Kurt Beck ziet de postbranche als een belangrijke voorloper. Hij streeft naar een algemeen wettelijk minimumloon en sprak dan ook gisteravond van een „reuzensucces” voor zijn partij.

Maar bondskanselier Merkel eiste eveneens een deel van de triomf op. „Hardnekkig onderhandelen heeft zijn waarde bewezen”, zei ze. Haar partij is blijven vasthouden aan de eis dat het minimumloon niet mag gelden voor íédereen die post bezorgt.

Die nuance is van belang omdat Deutsche Post per 1 januari 2008 zijn briefmonopolie tot 50 gram verliest, en ook andere bedrijven brieven van dat gewicht mogen gaan bezorgen. In het akkoord is afgesproken dat het minimumloon alleen geldig is voor bedrijven en postbestellers die „overwegend” brieven en pakjes bezorgen. Voor taxichauffeurs, krantenbezorgers of firma’s die briefbezorging ‘erbij’ doen, geldt het niet.

Het minimumloon groeit langzaam uit tot een verkiezingsthema in Duitsland. De SPD en andere linkse partijen hebben het tot een van de grote stembusonderwerpen gemaakt in Nedersaksen, waar op 27 januari volgend jaar deelstaatverkiezingen zijn.

In de Bondsrepubliek is een minimumloon slechts voor een beperkte groep werknemers van kracht: bouwarbeiders (van 8,50 tot 12,50 euro), schilders, slopers, dakdekkers, elektriciens en schoonmakers. In deze branches zijn de afspraken zonder politieke inmenging tot stand gekomen.

In vrijwel alle andere sectoren geldt geen minimumloon. Per landsdeel kunnen de minimumlonen uiteenlopen. Elektriciens bijvoorbeeld verdienen in de voormalige Oost-Duitse deelstaten 7,70 euro per uur tegen 9,20 euro in het westen. De horeca en kappersbranche gelden als notoire onderbetalers. In Berlijnse cafés en bij kappersbedrijven in de oostelijke deelstaten zijn uurlonen tussen de 3,50 en 4 euro heel gewoon. Talloze Duitsers verdienen niet meer dan 7,50 euro bruto per uur.

Voor de concurrenten van Deutsche Post is invoering van het minimumloon een tegenvaller. De grote Berlijnse postonderneming PIN Mail, opgericht in 1999, zou een basisuurloon betalen van rond de 6 euro. De onderneming heeft zich mede hierdoor een belangrijke positie op de Duitse postmarkt kunnen verwerven. Overigens tot ongenoegen van de vakbond Verdi, die de werknemersbelangen in de postbranche vertegenwoordigt. „Loondumping zal in ieder geval moeilijker worden”, zo verwacht de bond.

Deutsche Post hoopt dat ook. Een woordvoerder zei dat veel concurrenten alleen „een voet tussen de deur hebben gekregen door hun lage lonen. Zij moeten nu hun marktaandeel op kwaliteit proberen vast te houden.”

De strijd om invoering van het minimumloon bij de post is een treffend voorbeeld van het kleinschalig bikkelen om successen in de grote coalitie. Het conflict erover zat maandenlang vast. De ruzies liepen steeds hoger op. Tergend langzaam, en met hulp van de sociale partners, zijn de partijen elkaar genaderd. „Politiek van de kleine stapjes”, noemde bondskanselier Merkel dit in een ander verband.

30-11-07

Nederland wil uurloon en geen stukloon...

Liberalisering
Bonden postbodes hopen op Kamer

De vakbonden hebben de Tweede Kamer gevraagd de postbedrijven ertoe te verplichten om de bezorgers in dienst te nemen en ze dus niet langer „in opdracht” te laten werken.

Het kabinet liet de Kamer dinsdag weten dat het pas zal overgaan tot maatregelen om de sociale bescherming van de bezorgers te verbeteren als een rapport van de Arbeidsinspectie daartoe aanleiding geeft.De vakbonden dringen er al langer op aan dat de postbedrijven hun bezorgers laten werken op basis van uurloon in plaats van stukloon. Voordeel van een zogenoemde overeenkomst van opdracht boven een dienstbetrekking is volgens het kabinet, dat ouderen, mensen met kinderen en studenten gemakkelijker aan de slag gaan of blijven werken.

Het gaat bij post vaak om bijbaantjes, maar dat betekent wel dat het minimumloon alleen hoeft te worden betaald als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer dinsdag geschreven dat uit onderzoek blijkt dat de beloning van de postbezorgers soms onder het minimumloon is uitgekomen. De bedrijven hebben in een reactie aangegeven dat ze hun beloningssystemen zullen aanpassen. Postbezorgers die voldoen aan een bepaald aantal te sorteren en te bestellen poststukken per uur zullen daardoor minimaal het minimumloon verdienen.

De Arbeidsinspectie zal dit de komende maanden in de gaten houden. Het kabinet zal in het tweede kwartaal van 2008 verslag uitbrengen van de bevindingen van de Arbeidsinspectie. Mochten die bevindingen daartoe aanleiding geven, dan zal het kabinet maatregelen nemen, aldus Heemskerk.

Het kabinet staat op het standpunt dat het primair aan werkgevers en vakbonden is om afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden. De vakbonden en de postbedrijven hebben nog geen overeenkomst bereikt over mensen die op basis van stukloon werken, maar Heemskerk verwacht wel dat dit alsnog zal gebeuren.

Volgend jaar wordt de postmarkt in Nederland vrijgegeven. In een debat daarover in de Tweede Kamer hebben de ministers Donner en Heemskerk toegezegd, dat er een „haakje” in de Postwet komt, waarmee de regering specifieke maatregelen kan opleggen aan de postsector. Dit om tegemoet te komen aan de vrees van vooral PvdA en SP dat door toenemende concurrentie de arbeidsvoorwaarden van de bezorgers in het gedrang komen.